• ΠΑΝΟ--

Μονότροχος τροχός

Σειρά N: Nylon TPE TPR Caster

Σειρά NDS: Nylon Castor

Σειρά NT: Nylon Caster

Σειρά NY: Directional Steering Caster

Σειρά D: Μεταλλικά Heavy Duty TPR Castors